Jdi na obsah Jdi na menu
 


Antarktická základna

Tato základna byla ponechána Antiky na Zemi po jejich odchodu do galaxie Pegasus. Obsahuje ovládací křeslo, díky kterému lze ovládat zdejší systémy, dále obsahovala tisíce antických střel, které byly spotřebovány při zničení Anubisovy flotily a transportní kruhy. Celá základna je napájena jedním ZPM, které však bylo vyčerpáno, a proto musela SG-1 získat nové na Praclarush Taonas.

Archiv vědomostí

Jedná se o jakousi studnici vědomostí, do které rasa zvaná Antikové vložila veškeré své znalosti a vědomosti. Každému, kdo do tohoto archívu pohlédl, byly do mozku zkopírovány veškeré Antické vědomosti - jejich jazyk, adresy Hvězdných bran,... Zařízení nefunguje na jaffy a na Goa'uldy kvůli jejich symbiontovi. Tento archiv je tak obsáhlý, že jej celý neprozkoumali ani samotní Asgardi.

Po zkopírování vědomostí do mozku člověka se zvýší mozková činnost na 90% a dotyčný začne mluvit jazykem Antiků. Člověk získá i potřebné znalosti k tvorbě vyspělých technologií (energetický zdroj, disruptor). Avšak těchto informací je tolik, že časem začnou mozek poškozovat, a tak musejí být odstraněny, jinak by mohla nastat i smrt. Proto již 2x byly O'Neillovi vědomosti odstraněny za pomoci Asgardů.

DHD

DHD neboli ovládací panel bývá umístěn téměř u každé Hvězdné brány a obsahuje zdroj energie, který Bránu napájí. Slouží k zadání adresy a otevření Brány. DHD obsahuje stejně jako Brána 39 symbolů - z toko jeden unikátní. Po stisknutí sedmi symbolů na panelu a prostředního tlačítka se Brána aktivuje.

Jelikož v Egyptě roku 1928 nebylo DHD nalezeno, používá Země počítač, který umí zadat adresu a vytvořit tak umělou červí díru, jako DHD.

Po určitých dobách dochází k automatickým aktualizacím DHD kvůli planetárnímu posuvu. Tyto aktualizace se podařilo využít Goa'uldovi jménem Ba'al, kterému byl do DHD na jeho planetě nahrán virus, který ovládací panel vyřadil. Ba'al tento virus rozšířil do celé sítě Hvězdných bran a tím ji díky aktualizacím zcela vyřadil.

Disruptor

Malé zařízení do ruky, které bylo vyrobeno pomocí vědomostí z Antického archivu vědomostí. Disruptor vysílá vlnu, která přeruší komunikaci mezi jednotlivými bloky, ze kterých jsou replikátoři vytvořeni, a vyřadí je. Disruptor lze použít i ve větším provedení jako satelit. Thorovi se podařilo modifikovat svou loď, aby vyslal vlnu, která pokryla celou planetu, a tak zničil všechny replikátory na jejím povrchu.

Energetický generátor

Tento generátor sestavil Jack, když měl vědomosti Antiků. Použil ho k cestování k Asgardům, protože k otevření brány do jejich galaxie bylo zapotřebí velké množství energie.

Hvězdná brána

Hvězdná brána je zařízení, které je schopné pomocí uměle vytvořené červí díry přepravovat lidi nebo věci mezi planetami - vzdálené mezi sebou i několik tisíc světelných let. Tato zařízení byla vytvořena a rozmístěna na planetách v mnoha galaxiích ve vesmíru rasou zvanou Antikové (Goa'uldi brány pouze využívají k ovládání planet a zotročování jejich obyvatel.).

Hvězdná brána má tvar kruhu, jehož průměr je asi 6 metrů a váží okolo 29 tun a je vyrobena z mimozemského materiálu zvaného naquadah, který je schopen absorbovat velké množství jakéhokoli druhu energie. Pozemská hvězdná brána byla nalezena v Egyptě dr. Langfordem roku 1928. Poté byla převezena letectvem USA do podzemní základny zvané SGC (Star Gate Command).

Hvězdná brána je složena ze dvou kruhů. Vnější kruh obsahuje 9 chevronů (jsou ve tvaru "V" a jde o jakési zámky - Brána jich využívá pouze 7) a vnitřní kruh obsahuje 39 symbolů (38 hvězdných konstelací a 1 symbol odlišný pro každou planetu). Na Hvězdné bráně musí být nastaveno sedm symbolů, aby došlo k velkému výboji energie, a tím se otevřela červí díra směřující na jinou planetu. Prvních šest symbolů určuje polohu Brány ve vesmíru, 7. symbol je výchozí bod (u každé Brány je unikátní) a v případě zadání 8. symbolu se jedná o označení jiné galaxie, ale k tomu je zapotřebí velké množství energie. Červí díra se neotevře, pokud je brána na planetě, jejíž adresu zadáváme, již aktivní nebo je zničená, anebo když je zakopána.

Po průchodu skrz horizont událostí, je objekt dematerializován, poté dopraven ke druhé Bráně, kde je opět zmaterializován. Aby k transportu objektu došlo, musí horizontem událostí projít celý - Brána totiž objekty přesouvá pouze v celku. Červí díra může být otevřena pouze 38 minut, nedojde-li k nějaké poruše (působením gravitačních deformací černé díry, apod.).

Před Hvězdnou bránou bývá ovládací panel (DHD), na kterém se zadává adresa. Na Zemi při vykopávkách v Egyptě nebylo DHD nalezeno, a proto místo něho musí být používán počítač a zařízení, které dodává bráně dostatek energie. Pozemská brána obsahuje ještě titano-triniový štít zvaný Iris.

Pokud byste chtěli cestovat bránou, musíte zadat adresu a otevřít bránu od sebe. Nelze, aby někdo otevřel červí díru od jinud a vy jste bránou prošli (červí dírou se dá cestovat jen jedním směrem, jedině rádiový signál dokáže projít oběma).

Na Zemi byla objevena ještě druhá Hvězdná brána a to v Antarktidě. O antarktické bráně se nevědělo, dokud nedošlo k přetížení brány v SGC, a červí díra se nepřesměrovala na Antarktickou. Tato brána byla bohužel zničena Anubisovým zařízením, kvůli kterému se v Bráně nahromadila energie a ta explodovala.

Každá rasa nazývá Bránu jinak - Goa'uldi říkají Hvězdné bráně Chaapa´ai, lidé z planety Cartago Cirk Kakona (kruh strastí), jiní portál nebo kruh bohů.

Interdimenzionální zařízení

Toto zařízení umožňuje po dotknutí se ho vidět tvory, které se nacházejí v jiné dimenzi. V zařízení je několik krystalů, po jejichž přehození a dotknutí se zařízení znovu ztrácí člověk schopnost tvory vidět.

Komunikační kameny

Jedná se o antická komunikační zařízení. K jejich aktivaci je zapotřebí antický gen. Po aktivaci obou kamenů může člověk vidět, co dělá ten druhý. První kámen našla SG-1 na P3R-233 u kvantového zrcadla, druhý byl nalezen při vykopávkách v Egyptě.

Léčící zařízení

Toto léčící zařízení vytvořené Antiky bylo umístěno poblíž Pramene mládí, aby díky svým účinkům uzdravovalo lidi. Na lidi, kteří se k němu dostali moc blízko, mělo zařízení ničivé účinky. Zařízení později objevil goa'uld Tel'chak, který jej využil k výrobě 1. sarkofágu. Tok'rové jej hledali, protože s jeho pomocí chtěli odstranit nežádoucí účinky goa'uldských sarkofágů, aby i oni mohli sarkofágy využívat. Zařízení má tvar krychle a po své aktivaci se jeho střed rozsvítí.

Ovládací křeslo

Toto křeslo potřebuje ke své činnosti napájení z Antického zdroje energie ZPM nebo velmi výkonného naquadahového generátoru. Nachází se na všech Antických základnách - je na Antarktické základně i na Atlantidě. Lze pomocí něj ovládat některé antické systémy a to i Antické střely, kterými lze zaútočit na určitý objekt. Tato technologie se řídí myšlenkami a k jejímu ovládání je také potřeba Antický gen. Pomocí ovládacího křesla a antických střel byla zničena celá Anubisova flotila.

Stáze

Tato komora dokáže vyvolat umělý spánek a pozastavit lidské životní funkce, ale nedokáže zcela zastavit proces stárnutí. Komora se dá nastavit, aby po určitých časových úsecích člověka opět probudila. Člověk tedy v této stázové komoře může přežít i několik tisíc let. Těmito komorami bývají vybaveny všechny antické základny - včetně té Antarktické.

Stroj času

Stroj času na P4X - 639 vytvořila rasa zvaná Antikové. Snažil se jej zprovoznit archeolog Malikai. Stroj se mu podařilo zprovoznit, ale nefungoval. Způsoboval pouze několikahodinovou smyčku, kterou používalo několik planet, včetně Země.

Stroj času (jumper)

Toto zařízení je antického původu. Jedná se o upravený puddle jumper, který má v zadní části podlouhlé zařízení, díky jemuž schopný cestovat časem. Jeho aktivace je možná pouze s antickým genem. SG-1 jej našla na planetě, kde Tok'rové nechali Maybourna. Později jej SG-1 použila k cestě do Starověkého Egypta - 3 000 let př. Kr., aby zde získala plně nabité ZPM.

Střela

Velké množství těchto střel může zničit jakoukoli loď. Střela je ovládána z Antického ovládacího křesla a řídí se myslí. Po aktivaci se rozsvítí a zamíří na cíl, ale lze ji i opět vypnout. Střelami jsou vybaveny všechny puddle jumpery (i stroj času), ale i Antické základny. Zbraň použila SG-1 při obraně Země před Anubisem ke zničení jeho flotily lodí.

Tavič ledu

Jack s pomocí znalostí z Antické knihovny vědomostí upravil transportní kruhy, aby roztavil led, který je dělil od Antarktické základny. Kruhy pak vysílaly silný energetický paprsek, který udělal ledem otvor, kterým se bylo možné transportovat na Antickou základnu.

Transportní kruhy

Používají se k transportu lidí nebo věcí. Kruhy mají menší dosah než Hvězdná brána. Většinou se kruhy používají k transportu do vesmírných goa'uldských lodí, anebo u Tok'rů do podzemních tunelů. Kruhy vás rozloží a ve formě paprsku vás přenesou k druhým kruhům. Pokud tento parsek přeruší nějaká další loď z kruhy, trasportuje se osoba nebo věc na její palubu.

Zařízení na Dakaře

Zařízení je ukryto ve zdejším chrámu. Před vstupem se musí otočit pěti kruhy ve správném pořadí, pak se otevře vchod. Uvnitř se nachází zařízení - skládá se z kamenného oltáře s klávesnicí, které je velice podobné nefunkčnímu stroji času, obrazovky a vysílače vlny, který je na samém vrcholu chrámu.

Zbraň po své aktivaci vysílá energetickou vlnu, která rozkládá veškerou hmotu na elementární částice -může zničit vše na povrchu planety. Zařízení používá k rozkladu částic vlny o různém frekvenčním spektru - to se mění pomocí kamenných kláves. Při zmáčknutí klávesy se nepatrně změní. Zařízení se tedy dá nastavit, aby rozkládala pouze některé objekty - např. replikátory. Pokud je otevřena Hvězdná brána, vlna se rozšíří i na jinou planetu. Sam s Jackobem takto zničila všechny replikátory v galaxii.

Zařízení ničící Hvězdné brány

Toto antické zařízení použil Anubis, aby zničil pozemskou Hvězdnou bránu. Pomocí tohoto zařízení lze pomocí jedné brány zničit druhou. Zařízení vysílá do červí díry energii, která nabíjí bránu na druhé straně. Až je energie v naquadahu druhé brány naakumulovaná tak, že již není schopna přijímat další, brána exploduje. Spolu s naquadahem vytvoří velice ničivou bombu, která je schopna zničit celou planetu. Zařízení je chráněno kolem dokola silovým polem.

Zařízení pro přenos vědomí

Toto zařízení je schopné mezigalaktické komunikace. Po připojení komunikačních kamenů, je vědomí toho, kdo je připojil, přesunuto do jiné galaxie do místních lidí. Vlastní tělo zatím upadá do umělého spánku. V případě smrti v "propůjčeném" těle umírá i vlastní. Po připojení nelze kameny nijak odejmout. Zařízení čerpá svou energii ze subprostoru a ani nevysílá žádnou měřitelnou radiaci. Aby bylo vědomí přesunuto zpět, musí se znovu vložit kameny do dalšího zařízení, které se nachází v jiné galaxii, a vědomí je navráceno. Zařízení lze také deaktivovat vhozením do víru, který vzniká při otevření Hvězdné brány a který zařízení zničí, a tak se vědomí mohou vrátit zpět do původních těl.

Zařízení na úpravu DNA

Toto zařízení používala Nyrrti k vytvoření dokonalého člověka ho'ktara. Jde o antickou technologii, která je schopna manipulovat s DNA. Zařízení fungovalo, ale úprava DNA lidi znetvořovala.

ZPM

Zero Point Module je vyspělý Antický zdroj energie, kterým je napájena většina antických technologií. Zdroj dodává velké množství energie až po dobu 10 000 let, než je jeho energie zcela vyčerpána. Energie se čerpá ze soběstačné oblasti podprostorového času. ZPM je schopno dodat Bráně energii potřebnou k otevření červí díry do jiné galaxie. Tímto zdrojem energie byla napájena i Antarktická základna a město Atlantis.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nadpis

(Jméno, 26. 2. 2010 20:53)

No nemáš to tu tak špatný, ale chtělo by to přidat třeba rasy nebo vesmírné lodě a takový všelijaké vychitávky.

NO no jakto

(aha 55, 16. 2. 2010 23:10)

Atlantis se nepovažuje za technologii nebo loď třídy AURORA???

NO ALE

(ketiw2, 23. 10. 2009 17:15)

Jo ale máš napsaný že můžete zadat jen 7 znaků + výchozí bod.. Ale pravdou je že můžete aktivovat 8 znaků + výchozí bod což je dohromady 9 znaků.
Takhle aktivovaná brána vás může přenést dále než několik bilionů světelných let.. Například na palubu antické lodi DESTINY.

POZNáMKA K HVĚZDNÉ BRÁNĚ

(Stargate, 4. 4. 2009 19:41)

za normálních okolností se dá červím díra udržet jen 38.12 minut